กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านชานไม้ พร็อพเพอตี้ จำกัด
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ต่อยอดธุรกิจครอบครัวให้สำเร็จอย่างยั่งยืน