พิธีกรรายการโทรทัศน์, Executive Producer
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจบันเทิง