การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน

อัลบั้มการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (WiL)

อัลบั้มโครงการปฐมนิเทศและพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

อัลบั้มโครงการปฐมนิเทศและพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

"การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติสำหรับการทำงานเชิงธุรกิจ"

“การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติสำหรับการทำงานเชิงธุรกิจ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติสำหรับการทำงานเชิงธุรกิจ"

ภาพบรรยากาศงานแรกพบ “ Econ Utcc First Date 62”

first date

ภาพบรรยากาศงานแรกพบ “ Econ Utcc First Date 62” ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 23701 เป็นกิจกรรมของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆและรุ่นพี่ ในคณะเศรษฐศาสตร์เป็นครั้งแรก รวมทั้งรับทราบข่าวสารกิจกรรมต่างๆของคณะฯ เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมกับก้าวต่อไปในรั้วแม่ไทร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อย่างมีความสุขในการเรียน ภายในงาน น้องเฟรชชี่ ได้พบกับกิจกรรมสันทนาการจากพี่ๆ ที่ได้มอบรอยยิ้มและความสนุกสนาน และกิจกรรมบนเวทีที่ตื่นเต้นเร้าใจ

Colour Fight Night Party : คืนสู่เหย้าชาวเศรษฐศาสตร์

กิจกรรม PDCA และปรัชญาคณะเศรษฐศาสตร์

กิจกรรม PDCA และปรัชญาคณะเศรษฐศาสตร์ งานสัมมนาฝ่ายกิจการนักศึกษา 23-24 พฤษภาคม 2562 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

งานประชุมทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (9 สถาบัน)

งานประชุมทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (9 สถาบัน) ด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13 ได้แก่ ม.หอการค้าไทย ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ ม.ศรีครินทรวิโรฒ ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และม.รามคำแหง ในวันอังคารที่ 21 พ.ค.2562 ณ ห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562