หลักสูตรมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ที่ต้องการปรับวุฒิให้สูงขึ้นและต่อยอดความรู้สมัยใหม่ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั้งในวงการวิชาการและธุรกิจด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นการประยุกต์ใช้จริง

| รายละเอียดหลักสูตร | สมัครเรียน |