ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท ผู้สร้างคุณประโยชน์การพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไทย