กรรมการบริษัท มาร์ซัน (มหาชน)
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท ผู้ประกอบการหญิงที่ประสบความสำเร็จในระดับอาเซียน