เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท ผู้ที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่นในหน่วยงานราชการด้านการพัฒนาภาคการเกษตร