ผศ.ดร.ธนวรรธ์ พลวิชัย ปัจจบัน ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
ผศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ปัจจุบันเป็น รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.หอการค้าไทย
Last updated: 2013-09-25

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย รู้จักคณะ รู้จักคณะเศรษฐศาสตร์ เรียนเศรษฐศาสตร์ ได้เปรียบกว่าสาขาอื่นๆ อย่างไร