คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย รู้จักคณะ ผลงานที่ได้รับรางวัล การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

น.ส.แพรเพชร ศรีเมธีกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์การเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 11) จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772708
Today
Yesterday
This Week
419
378
2481
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย รู้จักคณะ ผลงานที่ได้รับรางวัล การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558