คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย รู้จักคณะ ผลงานที่ได้รับรางวัล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขัน Young corporate Financial Officer 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขัน Young corporate Financial Officer 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

นายธนกฤต อนุสาวกรณ์ (วิน) รับเกียรติบัตรจากอธิการบดี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เมื่อ พุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ Young Corporate Financial Officer 2015 ระหว่างวันที่ 19-28 มิถุนายนที่ผ่านมา จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772619
Today
Yesterday
This Week
330
378
2392
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย รู้จักคณะ ผลงานที่ได้รับรางวัล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขัน Young corporate Financial Officer 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ