คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย รู้จักคณะ ผลงานที่ได้รับรางวัล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

ผศ. ดร.  วีระชาติ กิเลนทอง อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับรางวัล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558  โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และประธานสถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นผู้มอบรางวัล และ รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้อง ศ.101   ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558

ผศ.ดร. วีระชาติ เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเอกชนคนแรกของประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเกียรติยศนี้ ด้วยผลงานวิจัยดีเด่นเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาดอันเนื่องมาจากผลกระทบภายนอกและปัญหาอสมมาตรของข้อมูล

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772595
Today
Yesterday
This Week
306
378
2368
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย รู้จักคณะ ผลงานที่ได้รับรางวัล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2558