คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย รู้จักคณะ ผลงานที่ได้รับรางวัล อาจารย์เศรษฐศาสตร์ UTCC สร้างชื่อจากผลวิจัย "พบผู้หญิงจัดการความเจ็บป่วยได้ดีกว่าผู้ชาย"

อาจารย์เศรษฐศาสตร์ UTCC สร้างชื่อจากผลวิจัย "พบผู้หญิงจัดการความเจ็บป่วยได้ดีกว่าผู้ชาย"

 

ดร.ดุษณี เกศวยุธ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสิลีออส ซีก๊อส (Vasileios Zikos) อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลงานวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์ โรเบิร์ต โรเซนแมน อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Washington State University ในหัวข้อ Personality and Health Satisfaction โดยเผยแพร่ผลวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Journal of Behavioral and Experimental Economics, Volume 54, February 2015, Pages 64-73. ซึ่งพบว่าผู้หญิงสามารถจัดการความเจ็บป่วยได้ดีกว่าผู้ชาย และผลวิจัยชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆ และเผยแพร่ไปแล้วทั่วโลก

ดาวโหลดบทคัดย่อและบทความได้ที่

ข่าวจากสื่อต่างประเทศ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772676
Today
Yesterday
This Week
387
378
2449
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย รู้จักคณะ ผลงานที่ได้รับรางวัล อาจารย์เศรษฐศาสตร์ UTCC สร้างชื่อจากผลวิจัย "พบผู้หญิงจัดการความเจ็บป่วยได้ดีกว่าผู้ชาย"