เพลงประจำคณะเศรษฐศาสตร์เพลงบัวชมพู

คำร้อง อโณทัย ศุภนิธยารักษ์-มณฑา ตั้งหลักมงคล
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์-จรี บุลประเสริฐ
ขับร้อง พรศุลี วิชเวช

เศรษฐศาสตร์แห่งเรารักเรา เนาแนบขวัญ  ร่วมใจกันสัมพันธ์ไมตรี
เศรษฐศาสตร์แห่งใดไหนเทียมเรานี่ มกค. นี้ ศักดิ์ศรีที่ผูกพัน  
เศรษฐศาสตร์ดอกบัวชมพูสดใส มองการณ์ไกล รับรู้โดยเร็วพลัน
สามัคคีเหล่าพี่น้องดอกบัวเฉิดฉันท์  เรารักมั่นสถาบันแห่งตน  

* ดอกบัวชมพู งามหรูเหนือน้ำ  เป็นเสมือนดังผองลูกแม่ไทร  
เหล่าชาวเศรษฐศาสตร์ สามารถมากมาย ทุ่มเทใจและกาย ตั้งใจศึกษา
สะสมความรู้  คู่คุณความดี พวกเราน้องพี่สามัคคีคงมั่น  
จากไปแห่งไหน สายใยยังผูกพัน  ร่วมใจกันสร้างสรรค์ เศรษฐกิจของไทย

ดนตรี (ซ้ำ *)

credit : บ้านคนรักสุนทราภรณ์

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

730700
Today
Yesterday
This Week
286
356
2057