ปรัชญา


ปีที่ก่อตั้ง   พ.ศ. 2506

สัญลักษณ์ของคณะ   ดอกบัว คือสัญลักษณ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ หมายถึงความศรัทธา อันน่าเลื่อมใส

สีประจำคณะ   สีชมพู

ปรัชญาของคณะ   "ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำวิชาการ"

สถานที่ติดต่อ   126/1 อาคาร 24 ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์   0-2697-6302-5 โทรสาร 0-2277-4359

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771021
Today
Yesterday
This Week
227
299
794