กิจกรรมเสวนาการเลือกกลุ่มวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเสวนาการเลือกกลุ่มวิชา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-12:00 น.
ห้อง 1304

 

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมเสวนาการเลือกกลุ่มวิชา ประจำปีการศึกษา 2561