ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1-13 มกราคม 2562 โดยมีกิจกรรมสำคัญต่างๆ ได้แก่

  • กิจกรรมการสร้างอาคารเรียน
  • กิจกรรมการสร้างสนามตะกร้อ
  • กิจกรรมพ่อฮัก แม่ฮัก
  • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
  • กิจกรรมวันเด็ก
  • กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา
  • กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ตลอดระยะโครงการ

การจัดโครงการนี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ แล้ว นักศึกษายังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู นักเรียน และสมาชิกในชุมชน รวมถึงได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การปฏิบัติงานก่อสร้าง การฝึกความมีวินัย ความอดทน การเสียสละ และอื่นๆ  ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดียิ่งจากครู นักเรียน ชาวบ้านในชุมชน และชาวค่ายที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทุกคน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศ

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770916
Today
Yesterday
This Week
122
299
689
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ปีการศึกษา 2561