ปัจฉิมนิเทศและสานสัมพันธ์บัวชมพู ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุม 10201 โดยนอกจากนักศึกษาจะได้ฟังการบรรยายที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตการทำงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว ยังมีโอกาสได้แสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ในคณะฯ ที่ร่วมกันประสิทธิ์ประสาทความรู้ ให้คำปรึกษามาตลอดระยะเวลาสี่ปีของการศึกษา ในภาคค่ำได้ร่วมพบปะสังสรรค์กับรุ่นพี่ บัณฑิตและมหาบัณฑิตในงานสานสัมพันธ์ชาวบัวชมพูที่ห้อง 23701 ในวันเดียวกันนี้ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพ

 

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ปัจฉิมนิเทศและสานสัมพันธ์บัวชมพู ปีการศึกษา 2561