คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นำเสนอผลงานการศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้อง 7202 โดยการนำเสนอในครั้งนี้ แบ่งหมวดหมูทางธุรกิจ เป็น 5 หมวด ได้แก่

  • หมวดเครื่องดืีม
  • หมวดอาหารสำเร็จรูป
  • หมวดอาหารทะเลสดและแปรรูป
  • หมวดเครื่องปรุงรส
  • หมวดอาหารเสริมและสุขภาพ

หลังการนำเสนอผลงาน ทางกลุ่มวิชาได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการค้าเชิงปฏิบัติซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษานี้ด้วย

คลิกเพื่อดูภาพ

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770883
Today
Yesterday
This Week
89
299
656
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ