คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมปลายในโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์(Sahapat Admission ) ครั้งที่ 21

ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมปลายในโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์(Sahapat Admission ) ครั้งที่ 21

ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและทุนการศึกษาของคณะฯ ให้กับนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 21 ที่จัดขึ้นในวันที่ 1- 6 ตุลาคม 2561 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ร่วมให้ข้อมูลกับนักเรียนที่สนใจหลักสูตรและทุนการศึกษาของคณะฯ  ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีการแจกแผ่นพับเผยแพร่หลักสูตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สนใจแล้ว ยังมีการตอบคำถามเล่นเกมเพื่อรับของรางวัล และการแจกของที่ระลึกจากทางคณะฯ ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771019
Today
Yesterday
This Week
225
299
792
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมปลายในโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์(Sahapat Admission ) ครั้งที่ 21