คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดอบรม ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 2) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดอบรม ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 2) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดอบรมการค้าเชิงปฏิบัติ โครงการธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 13:00-17:00 น. ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7504 ในหัวข้อ "พิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร(paperless)"

โดยคุณเกียรติธนพัฒน์ บริบูรณ์ และ คุณสมัย ทองอ้ม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากบริษัท EDI สยาม จำกัด
ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม


 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770982
Today
Yesterday
This Week
188
299
755
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดอบรม ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 2) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4