คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดอบรม ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 1) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดอบรม ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 1) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดอบรมการค้าเชิงปฏิบัติ โครงการธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 09:00-17:00 น. ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7504

การอบรมประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่

1. ช่องทางและเทคนิคการเสนอขายสินค้าในตลาดต่างประเทศ
2. การทำข้อตกลงซื้อขายสินค้า ส่งมอบสินค้า และการจัดการด้านการขนส่งสินค้า
3. Performa Invoice, Commercial Invoice และ Packing List

โดยมีผู้ประกอบการอาชีพจากภายนอก ให้ความกรุณาเป็นวิทยากร ประกอบด้วย

1. คุณมณเฑียร อมรเลิศวิมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท น๊อตตี้ เบอร์รี่ จำกัด
2. คุณประยุทธ ศุภวราพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิก คอสเมติก จำกัด

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการอบรม

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772008
Today
Yesterday
This Week
97
299
1781
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดอบรม ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 1) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4