คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ร่วมอบรมปฏิบัติการ "ระบบการชำระเงินเพื่อธุรกิจการส่งออกและนำเข้า"

นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ร่วมอบรมปฏิบัติการ "ระบบการชำระเงินเพื่อธุรกิจการส่งออกและนำเข้า"

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จำนวน 40 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน จำนวน 35 คน ในหัวข้อ "ระบบการชำระเงินเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า" ที่ห้อง 7204 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 โดยคุณยุพดี เจริญสุข จากธนาคารกสิกรไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
1. ฟังการบรรยาย
2. ฝึกปฏิบัติการ
3. การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้(reflection) จากการเข้าร่วมกิจกรรม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ร่วมอบรมปฏิบัติการ "ระบบการชำระเงินเพื่อธุรกิจการส่งออกและนำเข้า"