คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ร่วมอบรมปฏิบัติการ "ระบบการชำระเงินเพื่อธุรกิจการส่งออกและนำเข้า"

นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ร่วมอบรมปฏิบัติการ "ระบบการชำระเงินเพื่อธุรกิจการส่งออกและนำเข้า"

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จำนวน 40 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน จำนวน 35 คน ในหัวข้อ "ระบบการชำระเงินเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า" ที่ห้อง 7204 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 โดยคุณยุพดี เจริญสุข จากธนาคารกสิกรไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
1. ฟังการบรรยาย
2. ฝึกปฏิบัติการ
3. การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้(reflection) จากการเข้าร่วมกิจกรรม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772001
Today
Yesterday
This Week
90
299
1774
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ร่วมอบรมปฏิบัติการ "ระบบการชำระเงินเพื่อธุรกิจการส่งออกและนำเข้า"