คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "เส้นทางอาชีพของนักเศรษฐศาสตร์"

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "เส้นทางอาชีพของนักเศรษฐศาสตร์"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "เส้นทางอาชีพของนักเศรษฐศาสตร์" ในรายวิชา EC101 การคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพการบรรยาย

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772017
Today
Yesterday
This Week
106
299
1790
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "เส้นทางอาชีพของนักเศรษฐศาสตร์"