คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561 ให้กับอาจารย์แนะแนวชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น. ที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ และในช่วงเวลา 11.00 -12.00 น. จัดกิจกรรมตลาดจำลองทางเศรษฐศาสตร์ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง เพื่อแนะนำให้นักเรียนเข้าใจว่า การเรียนเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด และเห็นความสำคัญของการเรียนเศรษฐศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และในการทำงานต่อไปในอนาคตได้ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาเศรษฐศาสตร์มากขึ้น

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์ 
     วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 -12.00 น. ได้ที่นี่

และช่วงเวลา 13.00 – 13.30 น.ได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561 ให้กับอาจารย์แนะแนวชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลายจังหวัดอยุธยา ที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  และในช่วงเวลา 14.30 -16.00 น. จัดกิจกรรมตลาดจำลองทางเศรษฐศาสตร์ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เพื่อแนะนำให้นักเรียนเข้าใจว่า การเรียนเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด และเห็นความสำคัญของการเรียนเศรษฐศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และในการทำงานต่อไปในอนาคตได้ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาเศรษฐศาสตร์มากขึ้น

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ได้ที่นี่

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772015
Today
Yesterday
This Week
104
299
1788
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา