กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

 1. โครงการปฐมนิเทศ (1 สิงหาคม 2560) คลิกดูภาพ
 2. โครงการเทรนผู้นำ คนทำเชียร์ (26 สิงหาคม 2560) คลิกดูภาพ
 3. โครงการไหว้ครู (31 สิงหาคม 2560) คลิกดูภาพ
 4. โครงการ C.E.L.School Freshy Day 2017 (19 กันยายน 2560) คลิกดูภาพ
 5. โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (17-18 ตุลาคม 2560) คลิกดูภาพ
 6. โครงการแม่ไทรเกมส์ (13-24 พฤศจิกายน 2560) คลิกดูภาพ
 7. โครงการปัจฉิมนิเทศ (1 ธันวาคม 2560) คลิกดูภาพ
 8. โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน (6-14 มกราคม 2561) คลิกดูภาพ
 9. โครงการทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะ (11 มกราคม 2560) คลิกดูภาพ
 10. โครงการ Econ Cafe' ครั้งที่ 1-4 (14 กุมภาพันธ์, 2,4,24 เมษายน 2561) คลิกดูภาพ
 11. โครงการเศรษฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 33 (28 มีนาคม 2561) คลิกดูภาพ
 12. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (10 เมษายน 2561) คลิกดูภาพ
 13. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา (26 เมษายน 2561) คลิกดูภาพ
 14. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและผู้นำนักศึกษา (25-26 พฤษภาคม 2561) คลิกดูภาพ

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772086
Today
Yesterday
This Week
175
299
1859
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560