คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เข้าชมงาน THAIFEX 2018

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เข้าชมงาน THAIFEX 2018

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมชมงาน THAIFEX 2018 หรือ World Food Asia 2018 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนีร่วมกันจัดขึ้น

งานในปีนี้มีผู้ร่วมออกบูธกว่า 2,500 ราย จาก 41 ประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้ประเทศไทย ได้ชูแนวคิด "Thailand Creative Food" เพื่อเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับอาหารสร้างสรรค์ออกไปสู่นานาชาติให้มากขึ้น

สำหรับนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้เห็นบรรยากาศในการเจรจาทางการค้าแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลธุรกิจการส่งออกของผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ  โดยเลือกศึกษาในธุรกิจที่สนใจ ในประเด็นที่เกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ การแข่งขันทางการค้า การกำหนดราคาขายในต่างประเทศ ช่องทางการจำหน่าย กลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการส่งออก และหลังจากที่เก็บข้อมูลต่างๆ ได้จนครบถ้วนแล้ว จะนำมาศึกษาและพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ นำเสนอต่อคณาจารย์ในกลุ่มวิชาต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการดูงาน

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772025
Today
Yesterday
This Week
114
299
1798
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เข้าชมงาน THAIFEX 2018