กิจกรรม Econ Café (ครั้งที่ 1-4) ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรม Econ Café เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทางด้านเศรษฐศาสตร์และหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากวิทยากรต่างๆ โดยตรง ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ได้จัดกิจกรรมรวม 4 ครั้ง ได้แก่

1. กิจกรรม Econ Café ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
    คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรม

2. กิจกรรม Econ Café ครั้งที่ 2  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 
    คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรม

3. กิจกรรม Econ Café ครั้งที่ 3  เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561
    คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรม

4. กิจกรรม Econ Café ครั้งที่ 4  เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
    คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรม

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772026
Today
Yesterday
This Week
115
299
1799
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรม Econ Café (ครั้งที่ 1-4) ประจำปีการศึกษา 2560