เศรษฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จัดงานเศรษฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

  1. การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับ 1 และระดับ 2
  2. การนำเสนอผลงานชนะเลิศการประกวดการแข่งขันทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
  3. การเสวนาเรื่อง "นักเศรษฐศาสตร์พันธุ์ใหม่กับความหวังไทยในยุคดิจิทัล"

คลิกที่นี่เพื่อชมบรรยากาศของงาน

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771996
Today
Yesterday
This Week
85
299
1769
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ เศรษฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2560