คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ งานสัมมนาทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง "เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่"

งานสัมมนาทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง "เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่"

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานสัมมนาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 10201 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ดังนี้

1. ปาฐกถาเรื่อง "เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่"

2. นำเสนอบทความเรื่อง “ผลกระทบของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ต่อพัฒนาการเด็กในปีแรก”

3. นำเสนอบทความเรื่อง “ความไม่สอดคล้องกันในตลาดแรงงานไทย”

4. นำเสนอบทความเรื่อง “แนวทางการยกระดับสมุนไพรไทย”  

5. นำเสนอบทความเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนของ CLMVT กรณีสินค้าเกษตร”  

6. การเสวนาเรื่อง “ทำธุรกิจแบบไทยเท่อย่างไร ให้เศรษฐกิจก้าวไกล”

ดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับห้วข้อและรายชื่อวิทยากรได้ที่นี่
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศงานสัมมนา
ลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772004
Today
Yesterday
This Week
93
299
1777
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ งานสัมมนาทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง "เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่"