คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชา EC321 ตลาดการเงิน จำนวน 43 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561  โดยมี ผศ.เรวดี พานิช และ ดร.ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาลเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศ

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770882
Today
Yesterday
This Week
88
299
655
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย