คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก : รศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์

บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก : รศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์

รศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การประเมินความสามารถแข่งขันเชิงธุรกิจของอุตสาหกรรมสิ่งทอ : Sport Wear" ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0900-1530 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770988
Today
Yesterday
This Week
194
299
761
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก : รศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์