ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในกิจกรรม Econ Café ครั้งที่ 1  เรื่อง “AEC 2015 เปิดประตูประชาคมอาเซียน…..คุณเตรียมพร้อมหรือยัง”

ธนาคารทหารไทย ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในกิจกรรม Econ Café ครั้งที่ 1 เรื่อง “AEC 2015 เปิดประตูประชาคมอาเซียน…..คุณเตรียมพร้อมหรือยัง” ... “TMB Borderless on Stage” AEC 2012 PROMPT เคลื่อนทัพธุรกิจไทย วันที่ 13 กรกฎาคม 2555

ประมวลภาพกิจกรรม  
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในกิจกรรม Econ Café ครั้งที่1