โครงการอบรมวิชาการครั้งที่ 2 เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม SDA"

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการอบรมวิชาการครั้งที่ 2 เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม SDA" โดย ดร.ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล คณะเศรษฐศาสตร์และสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันพุธที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 7505

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772072
Today
Yesterday
This Week
161
299
1845
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ อบรมนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย