คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดูงานท่าเรือจอด

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดูงานท่าเรือจอด

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์  พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปดูงานที่ท่าเรือเอกชน สำโรงใต้ สมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่  2 ธ.ค. 60  ตั้งแต่เวลา 8.30- 15.30 น.เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอน การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบการท่าเรือจอด(TSTL) การขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ การจัดการเดินเรือขนส่งสินค้า ของบริษัทโงวฮก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตัวแทนของประเทศไทย ของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

นอกจากนักศึกษาจะได้เข้ารับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่แล้ว ยังได้ขึ้นเยี่ยมชมเรือ YANTRA BHUM เรือบรรทุกคอนเทนเนอร์สินค้าของบริษัทฯ อีกด้วย

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770912
Today
Yesterday
This Week
118
299
685
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดูงานท่าเรือจอด