คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จัดงาน Open House แนะนำหลักสูตรแก่นักเรียนมัธยมที่เข้าร่วมโครงการ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ Open House ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเผยแพร่หลักสูตรของคณะแก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการที่อาคาร 24 ชั้น 3 โดยภายในงาน นอกจากจะมีการแนะนำหลักสูตร กลุ่มวิชา ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่สนใจแล้ว ยังมีกิจกรรมการแชร์ภาพถ่ายเพื่อรับของที่ระลึกจากทางคณะ กิจกรรมห้องเรียนนักลงทุน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน มาร่วมกันให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่อง การออม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับสาธิตการซื้อขายหลักทรัพย์ให้นักเรียนชมด้วย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจกันเป็นอันมาก

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศในโครงการ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770911
Today
Yesterday
This Week
117
299
684
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จัดงาน Open House แนะนำหลักสูตรแก่นักเรียนมัธยมที่เข้าร่วมโครงการ