คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานทางวิชาการจากการศึกษาธุรกิจการส่งออกของธุรกิจต่างๆ จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน THAIFEX WORLD OF FOOD ASIA 2017 (งานแสดงสินค้าอาหารปี 2560) ที่อิมแพค เมืองทองธานี (เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 2560) โดยแบ่งการนำเสนอตามกลุ่มธุรกิจที่ทำการศึกษา ได้แก่ กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มซอสปรุงรสและน้ำปลา กลุ่มอาหารแปรรูป กลุ่มอาหารเสริม และกาแฟ โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจได้นำเสนอในประเด็นต่างๆ ได้แก่
1) ตลาดต่างประเทศที่สำคัญของสินค้าที่ทำการศึกษา
2) การแข่งขันทางการค้า 
3) การกำหนดราคาขายในตลาดต่างประเทศ การต่อรองราคา 
4) ช่องทางการจำหน่ายสินค้า
5) กลยุทธ์ในการทำการตลาดที่สำคัญ
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการทำการค้าระหว่างประเทศของธุรกิจ
และนอกจากกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการดังกล่าวแล้ว หลังสิ้นสุดการนำเสนอทางกลุ่มวิชายังได้มอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการค้าระหว่างประเทศ
ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมทุกคนในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772087
Today
Yesterday
This Week
176
299
1860
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ