คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2560

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 7506 โดยเน้น การฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่

1. การอบรมเชิงปฏิบัติ  “ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศและสินเชื่อเพื่อการส่งออก” ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้รับฟังการบรรยายแล้ว นักศึกษายังได้ฝึกปฏิบัติ “การจัดเตรียมเอกสารเรียกเก็บเงิน (Letter of Credit : LC)อีกด้วย โดยมีคุณยุพดี เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศอาวุโส ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนากระบวนการลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร

2. การอบรมเชิงปฏิบัติ “การทำพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (Paperless)” พร้อมการฝึกปฏิบัติ การทำพิธีการศุลกากรผ่านทาง Internet โดยมีคุณเกียรติธนพัฒน์ บริบูรณ์ และคุณกุสุมา มิ่งโสภา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากบริษัท EDI สยาม จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร

คลิกชมภาพบรรยากาศการฝึกอบรมได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772069
Today
Yesterday
This Week
158
299
1842
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2560