คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2560

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 1) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อันเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ของกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

การอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
1. ช่องทางและเทคนิคการเสนอขายสินค้าในตลาดต่างประเทศ
2. การทำข้อตกลงซื้อขายและการส่งมอบสินค้า
3. การจัดการด้านการขนส่งสินค้าและเอกสารส่งออก
4. เอกสาร Proforma Invoice, Commercial Invoice, Packing List
 
โดยมีคุณมณเฑียร อมรเลิศวิมาน และคุณประยุทธ ศุภวราพงษ์ เป็นวิทยาการในการให้อบรม
 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770889
Today
Yesterday
This Week
95
299
662
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2560