คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2560

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 1) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อันเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ของกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

การอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
1. ช่องทางและเทคนิคการเสนอขายสินค้าในตลาดต่างประเทศ
2. การทำข้อตกลงซื้อขายและการส่งมอบสินค้า
3. การจัดการด้านการขนส่งสินค้าและเอกสารส่งออก
4. เอกสาร Proforma Invoice, Commercial Invoice, Packing List
 
โดยมีคุณมณเฑียร อมรเลิศวิมาน และคุณประยุทธ ศุภวราพงษ์ เป็นวิทยาการในการให้อบรม
 
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2560