คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระห่างประเทศ ดูงานที่โรงงานข้าวนครหลวง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระห่างประเทศ ดูงานที่โรงงานข้าวนครหลวง

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดโครงการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดูงานนอกสถานที่ ที่โรงงานข้าวนครหลวง อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยการดูงานครั้งนี้ นักศึกษาได้เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานจากวิทยากรของโรงงาน และเข้าเยี่ยมชมการผลิตข้าวตราฉัตร ด้วยกระบวนการผลิตที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ ซึ่งการจัดโครงการดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการดูงานที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772034
Today
Yesterday
This Week
123
299
1807
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระห่างประเทศ ดูงานที่โรงงานข้าวนครหลวง