คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมค่ายอาสา "โครงการเศรษฐศาสตร์พัฒนาชุมชน" ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมค่ายอาสา "โครงการเศรษฐศาสตร์พัฒนาชุมชน" ปีการศึกษา 2559

ฝ่่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ เศรษฐศาสตร์พัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 7-15  มกราคม 2560  ณ โรงเรียนบ้านลำตาเณร หมู่ที่ 6 ต.บัววัฒนา อ. หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีภารกิจหลัก คือ การสร้างอาคารห้องสมุดชั้นเดียว ซึ่งได้ส่งมอบให้กับทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ไปเรียบร้อยแล้ว

ในโครงการดังกล่าว ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายๆ กิจกรรม เช่น กิจกรรมพ่อฮักแม่ฮัก กิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมสันทนาการหน้าเสาธง กิจกรรมทาสีสนามเด็กเล่น  กิจกรรมงานวันเด็ก กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กับชุมชน และอื่นๆ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและเกิดทัศนคติที่ดีในการบำเพ็ญประโยชน์มากยิ่งขึ้น

คลิกเพื่อชมประมวลภาพรายกิจกรรม | คลิกเพื่อชมอัลบั้ม

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772081
Today
Yesterday
This Week
170
299
1854
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมค่ายอาสา "โครงการเศรษฐศาสตร์พัฒนาชุมชน" ปีการศึกษา 2559