คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ คณะเศรษฐศาสตร์ ติดอันดับ 1 ใน 5 จากการแข่งขันตอบปัญหาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

คณะเศรษฐศาสตร์ ติดอันดับ 1 ใน 5 จากการแข่งขันตอบปัญหาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน โดยการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน และนำเสนอบทความทางวิชาการที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  การแข่งขันที่จัดขึ้นครั้งนี้ มีสถาบันของรัฐฯ และเอกชน เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 22 สถาบัน และมีบทความที่นำเสนอ จำนวน 13 บทความ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 คน คือ

1.นายพงศกร ตุ้มเทียน
2.นายธีร์ธวัช นิงสานนท์
3.นายอนันท์ ถาวรอุปกรณ์

นักศึกษาที่นำเสนอบทความทางวิชาการ จำนวน 2 คน คือ

1.นายพงศกร ตุ้มเทียน
2.น.ส. นริศรา ทองหล่ำ

บทความชื่อ
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเกิดหนี้เสียสะสมสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Consumption NPL) ของประเทศไทย

ผลการแข่งขัน
1. การตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

2. บทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

คลิกเพื่อชมภาพ

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

730244
Today
Yesterday
This Week
186
208
1601
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ คณะเศรษฐศาสตร์ ติดอันดับ 1 ใน 5 จากการแข่งขันตอบปัญหาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559