คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Parametric Stochastic Frontier Models: Theory and Application"

การมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Parametric Stochastic Frontier Models: Theory and Application" ระหว่างวันที่ 6-8 ก.พ.2560 ณ ห้องบรรยาย 2 อ.7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

บรรยายโดย Professor Dr.Hung Jen Wang  
Department of Economics, National Taiwan University

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771997
Today
Yesterday
This Week
86
299
1770
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Parametric Stochastic Frontier Models: Theory and Application"