คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน นำเสนอผลงานทางวิชาการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน นำเสนอผลงานทางวิชาการ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772051
Today
Yesterday
This Week
140
299
1824
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน นำเสนอผลงานทางวิชาการ