คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดอบรมหัวข้อ " “คนรุ่นใหม่ : ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดอบรมหัวข้อ " “คนรุ่นใหม่ : ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านธุรกิจจากผู้ประกอบการธุรกิจโดยตรงและเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ในหัวข้อ 
“คนรุ่นใหม่ : ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” 
โดย  
  • คุณพชิระวัสส์ ไชยวรณ์  
    ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ดูแลลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
    และผู้บริหาร บริษัทอัครวัสส์คอร์ปอเรชั่น 
  • คุณพัชระเมศฐ์ ภัทราคณานนท์ เจ้าของกิจการขนมโมจิ แบรนด์ ซากิชิ
    และผู้บริหาร บริษัทอัครวัสส์คอร์ปอเรชั่น
เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน  2559   เวลา 9.30 – 12.30 น. ห้อง 22401

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772005
Today
Yesterday
This Week
94
299
1778
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดอบรมหัวข้อ " “คนรุ่นใหม่ : ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”