คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดูงานท่าเรือ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดูงานท่าเรือ

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอน การดำเนินงานของท่าเรือ BANGKOK/TPT และขึ้นชมเรือ YANTRA BHUM ของบริษัท โงวฮก จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 0800-1400 น.

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

730231
Today
Yesterday
This Week
173
208
1588
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดูงานท่าเรือ