คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนการศึกษา แก่นักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดภาคกลางที่เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19 โดยจัดให้มีกิจการมการแจกโบรชัวร์แนะนำหลักสูตร การอธิบายถึงควารมแตกต่างของสาขาวิชาต่างๆ การตอบคำถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน ค่าเล่าเรียน และอื่นๆ รวมถึงการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา การตอบคำถามเพื่อรับรางวัลของที่ระลึกต่างๆ ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ลงทะเบียน add line และ add friend กับทางคณะฯ ประมาณ 750 ราย

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์ อัลบั้ม 1
คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์ อัลบั้ม 2

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770905
Today
Yesterday
This Week
111
299
678
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560