คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา/คณะกรรมการนักศึกษา จัดโครงการ Freshy Econ 59

ฝ่ายกิจการนักศึกษา/คณะกรรมการนักศึกษา จัดโครงการ Freshy Econ 59

ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการ Freshy-Econ 59 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559
ณ ลานอเนกประสงค์และหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่
และนักศึกษาใหม่ของชาวบัวชมพู

ภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
- การจัดกิจกรรมเชียร์
- การประกวดดาว-เดือน
- การประกวด Ambassadors ของคณะเศรษฐศาสตร์
- พิธีการบายศรีสู่ขวัญต้องรับน้องใหม่

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771007
Today
Yesterday
This Week
213
299
780
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา/คณะกรรมการนักศึกษา จัดโครงการ Freshy Econ 59