คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดโครงการธุรกิจจำลอง ปีการศึกษา 2559

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดโครงการธุรกิจจำลอง ปีการศึกษา 2559

ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เปิดโครงการธุรกิจจำลอง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ

  • - ให้นักศึกษาจัดทำแผนธุรกิจ
  • - ให้นักศึกษาดำเนินงานกิจกรรมธุรกิจจำลองเชิงปฏิบัติ
  • - ให้นักศึกษาติดตามและปรับกลยุทธ์กิจกรรมธุรกิจจำลอง
  • - ให้นักศึกษาสรุปผลการดำเนินงานและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่วางไว้

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการเปิดโครงการที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

729768
Today
Yesterday
This Week
413
255
1125
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดโครงการธุรกิจจำลอง ปีการศึกษา 2559