โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ห้อง 5201 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้ปกครอง และคณาจารย์ในคณะฯ เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้เชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาไปจากคณะเศรษฐศาสตร์อีกด้วย 

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772637
Today
Yesterday
This Week
348
378
2410
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559