การระดมความคิดเห็น/การสัมมนา/การเสวนา

ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการสัมมนาระดมความคิดเห็น การอบรม การสัมมนา และการเสวนาตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภาคในประเทศ สรุปได้ดังนี้

1. การสัมมนาระดมความคิดเห็น
    "จับกระแสธุรกิจ : พิชิตตลาดเกษตรและเกษตรแปรรูป"
     วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 ที่ อ.เมือง จันทบุรี (คลิกเพื่อดูกำหนดการ)

2. การสัมมนาระดมความคิดเห็น
    "จับกระแสธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พิชิตตลาดเกษตรและเกษตรแปรรูป"
  
     วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559 ที่ อ.เมือง นครราชสีมา (คลิกเพื่อดูกำหนดการ)

3. การสัมมนาระดมความคิดเห็น
    "จับกระแสธุรกิจในภาคใต้ : พิชิตตลาดเกษตรและเกษตรแปรรูป"
     วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2559 ที่ อ.เมือง นครศรีธรรมราช (คลิกเพื่อดูกำหนดการ)

4. การอบรม
    "อบรมต้นแบบธุรกิจสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก"
     ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป ข้าว มะพร้าว ทุเรียน
     วันที่ 1-3 และ 8-10 มีนาคม 2559 ที่ กรุงเทพมหานคร (คลิกเพื่อดูกำหนดการ)

5. การสัมมนาระดมความคิดเห็น
    "ลู่ทาง โอกาส ปัญหา และอุปสรรค ในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทย"
     วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 ที่ อ.เมือง เชียงราย (คลิกเพื่อดูกำหนดการ)

6. การสัมมนาระดมความคิดเห็น
    "โอกาสและความท้าทายผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวไทยในตลาดโลก"
     วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 ที่ อ.เมือง อุบลราชธานี (คลิกเพื่อดูกำหนดการ)

7. การสัมมนา
    "โอกาสและความท้าทายผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวไทยในตลาดโลก
     วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2559 ที่ อ.เมือง นครสวรรค์ (คลิกเพื่อดูกำหนดการ)

8. การสัมมนา
    "อนาคตข้าว ยาง ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง : รุ่งหรือร่วงในตลาดโลก"
     วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ กรุงเทพมหานคร (คลิกเพื่อดูกำหนดการ)

9. การสัมมนา
    "ผลกระทบการปรับลดภาษีเพิ่มเติมของสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง
     ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน"
     วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ กรุงเทพมหานคร (คลิกเพื่อดูกำหนดการ)

10. งานเสวนา
    "อนาคตประเทศไทย สร้างได้หรือโชคช่วย"
     วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ กรุงเทพมหานคร (คลิกเพื่อดูกำหนดการ)

11. การสัมมนา
    "ล้งต่างชาติ โอกาสหรือวิกฤตต่อผลไม้ไทย"
     วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ อ.เมือง จันทบุรี (คลิกเพื่อดูกำหนดการ)

 

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772620
Today
Yesterday
This Week
331
378
2393
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การระดมความคิดเห็น/การสัมมนา/การเสวนา